Εργοδοτηση Επιστημονικου Διευθυντη

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) επιθυμεί να εργοδοτήσει σε θέση πλήρους απασχόλησης Επιστημονικό Διευθυντή στη Λευκωσία. Καθήκοντα και ευθύνες ⇒ Οργάνωση, προγραμματισμός, διοίκηση,  συντονισμός,  έλεγχος, εποπτεία, αξιολόγηση   και  αποτελεσματική λειτουργία  των προγραμμάτων και εργασιών του ΣΠΑΒΟ ⇒ Συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και αξιολόγηση...

Continue reading