Θέση Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας στη Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού, για 24ώρη στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας στη Λευκωσία. Η συγκεκριμένη θέση αφορά εργασία πλήρης απασχόλησης με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια και νυκτερινής), από Δευτέρα έως Κυριακή. H αίτηση πρέπει να είναι στην Ελληνική...

Continue reading

Υπουργείο Υγείας

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες. Όραμα του Υπουργείου...

Continue reading

Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading