• 1998
   • Λειτουργία 1ης τηλεφωνικής γραμμής για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • 1990
   • 25 Ιουλίου – Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση στη Λευκωσία του
    Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
    Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός.
  • 1994
   • Η τηλεφωνική γραμμή στήριξης αποκτά τετραψήφιο αριθμό, το 1440.
  • 1997
   • Λειτουργία 1ου καταφυγίου παγκυπρίως, για γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2005
   • Εξασφάλιση κρατικής γης για την ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας των θυμάτων βίας στην οικογένεια.
  • 2006
   • Απονομή Βραβείου Κοινωνικής Προσφοράς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • 2007
   • Εφαρμογή 1ου θεραπευτικού προγράμματος για βίαιη συμπεριφορά «Αγάπη χωρίς πόνο».
  • 2008
   • Παγκύπρια Εκστρατεία «Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενάντια στη βία». Η εκστρατεία διήρκησε δύο χρόνια και τερματίστηκε το 2010.
  • 2009
   • Ανάληψη λειτουργίας ευρωπαϊκά εναρμονισμένων αριθμών που λειτουργούν στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.:
    Γραμμή 116 000 – Εξαφανίσεις παιδιών
    Γραμμή 116 111 – Στήριξη παιδιών και εφήβων
    Γραμμή 116 123 – Στήριξη ενηλίκων
    1 Ιουλίου – Ένταξη στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικεώματα της Γυναίκας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  • 2010
   • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΒΟ.
  • 2012
   • Σύσταση κοινοπραξίας γραμμών 116 111 και 116 000 μεταξύ ΣΠΑΒΟ και Hope for Children UNCRC Policy Center.
  • 2013
   • Σεπτέμβριος – Υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, “Hope for Children” UNCRC Policy Center και Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών.
  • 2014
   • Λειτουργία 2ου καταφυγίου στην Παφο για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2016
   • Ανέγερση Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και Χώρου Φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 και αποπερατώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Χρηματοδοτήθηκε από τα Norway Grants, την Κυπριακή Δημοκρατία, την ΟΠΑΠ Κύπρου, την ΙΚΕΑ και τον Σύνδεσμό μας.
  • 2017
   • Μάρτιος – Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) συμπεριλαμβανομένου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
    Δεκέμβριος – Υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για συνεργασία και διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ…