• 1988
   • Λειτουργία 1ης τηλεφωνικής γραμμής για θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια ομάδα γυναικών της οργάνωσης Ίσα Δικαιώματα, Ίσες Ευθύνες
  • 1990
   • 25 Ιουλίου – Διεξήχθη Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση στη Λευκωσία του
    Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
    ως μη Κερδοσκοπικός, μη Κυβερνητικός Οργανισμός.
  • 1994
   • Η τηλεφωνική γραμμή στήριξης αποκτά τετραψήφιο αριθμό, το 1440.
  • 1997
   • Λειτουργία 1ου καταφυγίου παγκυπρίως, για γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2005
   • Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Κράτους και του ΣΠΑΒΟ για την εξασφάλιση κρατικής γης με σκοπό την ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.
  • 2006
   • Απονομή Βραβείου Κοινωνικής Προσφοράς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • 2007
   • Εφαρμογή 1ου θεραπευτικού προγράμματος για βίαιη συμπεριφορά «Αγάπη χωρίς πόνο».
  • 2008
   • Παγκύπρια Εκστρατεία «Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενάντια στη βία». Η εκστρατεία διήρκησε δύο χρόνια και τερματίστηκε το 2010.
  • 2009
   • Ανάληψη λειτουργίας ευρωπαϊκά εναρμονισμένων αριθμών που λειτουργούν στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.:
    Γραμμή 116 000 – Εξαφανίσεις παιδιών
    Γραμμή 116 111 – Στήριξη παιδιών και εφήβων
    Γραμμή 116 123 – Στήριξη ενηλίκων
  • 2009
   • Ιουλίος – Ένταξη του Συνδέσμου στο Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μετα απο απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  • 2010
   • Ο Σύνδεσμος εόρτασε τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς του.
  • 2012
   • Σύσταση κοινοπραξίας γραμμών 116 111 και 116 000 μεταξύ ΣΠΑΒΟ και Hope for Children UNCRC Policy Center.
  • 2013
   • Σεπτέμβριος – Υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, “Hope for Children” UNCRC Policy Center και Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών.
  • 2014
   • Λειτουργία 2ου καταφυγίου στην Πάφο για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2014
   • Σεπτέμβριος – Ξεκίνησε η ανέγερση του Χώρου Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και του Κέντρου Άμεσης Βοηθείας στη Λευκωσία.
  • 2015
   • Ο Σύνδεσμος εόρτασε τα 25 χρόνια κοινωνικής προσφοράς του με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.
  • 2016
   • Σεπτέμβριος – Τελέστηκαν τα εγκαίνια του νέου Χώρου Φιλοξενίας και του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Συνδέσμου και ξεκίνησε η λειτουργία τους. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τα Norway Grants με συνεισφορά την Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΟΠΑΠ Κύπρου. Την επίπλωση του κτηρίου πρόσφερε δωρεάν η ΙΚΕΑ.
  • 2017
   • Μάρτιος – Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) συμπεριλαμβανομένου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
    Δεκέμβριος – Υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για συνεργασία και διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2018
   • Μάρτιος – Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων, προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.
    Ιούλιος – Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, με σκοπό τη γνωστοποίηση και διευκρίνιση δράσεων των Συμβαλλόμενων μερών για περιπτώσεις βίας στην οικογένεια και καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία.
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ…