• 1998
   • Λειτουργία 1ης τηλεφωνικής γραμμής για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • 1990
   • 25/7/90 Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση στη Λευκωσία του
    Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
    Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός.
  • 1994
   • Η τηλεφωνική γραμμή στήριξης αποκτά τετραψήφιο αριθμό, το 1440.
  • 1998
   • Λειτουργία 1ου καταφυγίου παγκυπρίως, για γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2005
   • Εξασφάλιση κρατικής γης για την ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας των θυμάτων βίας στην οικογένεια.
  • 2006
   • Απονομή Βραβείου Κοινωνικής Προσφοράς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • 2007
   • Εφαρμογή 1ου θεραπευτικού προγράμματος για βίαιη συμπεριφορά «Αγάπη χωρίς πόνο».
  • 2008 – 2010
   • Παγκύπρια Εκστρατεία «Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενάντια στη βία».
  • 2009
   • Ανάληψη λειτουργίας ευρωπαϊκά εναρμονισμένων αριθμών που λειτουργούν στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.:
    Γραμμή 116 000 – Εξαφανίσεις παιδιών
    Γραμμή 116 111 – Στήριξη παιδιών και εφήβων
    Γραμμή 116 123 – Στήριξη ενηλίκων
  • 2010
   • 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΒΟ.
  • 2012
   • Σύσταση κοινοπραξίας γραμμών 116 111 και 116 000 μεταξύ ΣΠΑΒΟ και Hope for Children UNCRC Policy Center.
  • 2014
   • Λειτουργία 2ου καταφυγίου στην Παφο για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • 2016
   • Ανέγερση Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και Χώρου Φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια. Το έργο χρηματοδοτείται από τα Norway Grants, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Σύνδεσμό μας.
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ…