Ευρωπαϊκη Συμμαχια Κεντρου Οικογενειακης Δικαιοσυνης

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης είναι ένα νομικά και επίσημα αναγνωρισμένο δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη. Η EFJCA συνδέεται με όλους τους οργανισμούς και δίκτυα που εργάζονται στο χώρο της  έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας και λειτουργεί ως οργανισμός αναφοράς για την...

Continue reading

Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι ένας ανεπίσημος διάλογος μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη και ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος που καθίσταται ένα ασφαλές παλίσιο ευρύας συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων ώστε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την...

Continue reading

HFC CRC Policy Center

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους. Έχει ως στόχο του να φέρει σε επαφή...

Continue reading

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου φροντίζει για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Επίσης συντονίζει δραστηριότητες σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα και την παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων...

Continue reading

Cyprus Telecommunication Authority (CYTA)

Η CYTA ιδρύθηκε ως Ημικρατικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.  Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψυχαγωγίας και τη διαμόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η CYTA έχει επανατοποθετηθεί στην αγορά ως παροχέας ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών ολοκληρωμένης...

Continue reading

Αστυνομία Κύπρου

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο και περιλαμβάνουν την τήρηση του νόμου και της τάξης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, η Αστυνομία λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και...

Continue reading

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Το έργο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού...

Continue reading

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αντιμετώπιση...

Continue reading

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Η δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγκειται σε θέματα Δημοσίας Tάξεως και της Πυροσβεστικής. Οι δραστηριότητες του Υπουργείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για...

Continue reading

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν ως έργο τους τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αδύνατων μελών της κοινωνίας, τη διασφάλιση ψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιδρυματικής και διημερεύουσας φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και για άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τη στήριξη της οικογένειας,...

Continue reading